Проект "Електронна педагогіка"

Зібрання повнотекстових видань

Orphus
Нові надходження Найпопулярніші книжки
Микроэкономика (2011)
Пиндайк 
Дата: 2017.03.17
Скачувань: 11
Українська термінологія і сучасність (2013)
Іващенко  В.Л.
Дата: 2017.01.19
Скачувань: 13
Вибрані праці (2012)
Чухно А.А.
Дата: 2017.01.16
Скачувань: 15
Введение в функциональный анализ (1967)
Вулих Б.З.
Дата: 2017.01.10
Скачувань: 198
Економічна теорія (2010)
Чухно А.А.
Дата: 2016.12.17
Скачувань: 12
Суспільний статус староукраїнської (руської) мови ХІV - ХVІІ століття: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива (2015)
Фаріон  І.Д.
Дата: 2016.12.12
Скачувань: 11
Тюркські джерела до історії України. (2010)
Турнанли Ф.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 12
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2011)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 5
Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIІI ст.). (2009)
Корнієнко В.
Дата: 2016.11.24
Скачувань: 11
Случайные процессы (1979)
Розанов Ю.А.
Дата: 2016.11.22
Скачувань: 200
Задачник-практикум по математической теории поля (1976)
Семянистый В.И.
Дата: 2016.11.20
Скачувань: 230
Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения (2008)
Кенэ 
Дата: 2016.11.09
Скачувань: 12
Теория вероятностей (1987)
Прохоров Ю.В.
Дата: 2016.10.30
Скачувань: 228
Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и макроэкономика (2009)
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 12
Мікроекономіка. Практикум (2008)
Калініченко О.В.
Дата: 2016.10.12
Скачувань: 10
Травматология/ под ред. Г.П.Котельникова, С.П.Миронова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 808 с. (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 479324
Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие (0)
Дата: 2009.06.11
Скачувань: 446796
Камминг, Стив. VBA для "чайников", 3-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001 (0)
Дата: 2009.06.02
Скачувань: 274992
Травматология и ортопедия: Руководство для врачей/ Под ред. Н.В. Корнилова: В 4 томах. СПб.: Гиппокр (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 236728
Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возоасте: Учеб. Заведений. - М (0)
Дата: 2012.04.12
Скачувань: 207837
Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований К.: 2001 (0)
Дата: 2008.12.01
Скачувань: 192617
Физическая культура: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 2-е изд., перераб. (0)
Дата: 2009.11.26
Скачувань: 186972
Фтизиопульмонология: Учебник/ В.Ю. Мишин, Ю.Г. Григорьев, А.В. Митронин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа (0)
Дата: 2010.10.20
Скачувань: 157191
Краткая характеристика и методика развития основных физический качеств (0)
Дата: 2009.10.16
Скачувань: 139155
Holt R., Holt W. Developmental Language Skills. – New York: A Harcourt Education Company, 2009. – 22 (0)
Дата: 2012.04.18
Скачувань: 125353
Отбор и прогнозирование в легкой атлетике: методические указания/ сост. В.В.Захарова (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 100573
Bercovitch S. The Cambridge History of American Literature. – New York: Cambridge University Press (0)
Дата: 2011.01.11
Скачувань: 92926
Футбол. Тренировка/Банников (0)
Дата: 2009.10.01
Скачувань: 85537
Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: Практ. рук.: в 3 т. Т. 3-Кн.2- Мн.: Выш. шк.-1997 (0)
Дата: 2010.03.18
Скачувань: 76790
Степанян Л.Л. Введение в практику перевода специальной литературы (0)
Дата: 2010.01.25
Скачувань: 73030
Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого.
***

Свою Україну любіть. Любіть її…Во врем’я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.
***

Раз добром нагріте серце вік не прохолоне.
***

Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України!
***

Коли ти будеш зо мною, то смерть не посмiє i в хату нашу заглянуть.
***

Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!
***

Казав пан — кожух дам, та й слово його тепле.
***

Молітесь богові одному, Молітесь правді на землі, А більше на землі нікому Не поклонітесь. Все брехня — Попи й царі...
***

Одна вона у нас така — уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча хоч без лаврового вінка.
***

Ну що б, здавалося слова…Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, як їх почує!.. Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди!
***

Нічого кращого не має, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим.
***

За що ми любимо Богдана, за те що москалі його забули, в дурнії німфчики обули Великославного гетьмана.
***

І кров за кров, і муки за муки.
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Інститут політології та права Кафедра соціально-політичних дисциплін

Морозов И.Л. Политический экстримизм - леворадикальные течения. Уч.пособ для студ и аспирант.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Ноговицын, О. Н. Современные теории власти: текст лекции / О. Н. Ноговицын; ГУАП. -- СПб., 2005.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Муштук О.З.Политология.ММИЭИФП. - М., 2003.-80с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Лукьянов В.Ю. Политология/учебное пособие - СПб: СПбГУ ИТМО, 2007. -34с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Пронин Є.А. Политология. Конспект лекций.. - М.: МИЄМП, 2005. -70 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
ПОЛИТОЛОГИЯ В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ "ПОЛИТОЛОГИЯ” С:1998
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Курьянов М.А., Наумова М.Д. Политология в вопросах и ответах: Учебное пособие. -Т:2005
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Українська державність.(Історико - політологічний аналіз)
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Касьянов Георгій Володимирович Теорії нації та націоналізму: Монографія. — К.: Либідь, 1999. 352 с.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Політологія Підручник. За заг.ред. проф. Кремня В.Г., проф. Горлача М.І.- Харків: 2001
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Панарин А.С. ПОЛИТОЛОГИЯ. Западная и Восточная традиции: Учебник для вузов. - М.: 2000
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій та партійних систем.-Львів, ЦПД,2001
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Практикум по политологии. Учебное пособие для студентов под ред. М.А.Василика. М., 1999
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
" Основи громадянського суспільства: Словник: Для студ. вищ. навч. закл. / Н.Г. Джинчарадзе
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Гаджиев К.С. Введение в полит.науку: Учебник для высших учебных заведений
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Гаджиев К.С. Введение в геополитику: Учебник для вузов
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
История политических и правовых учений:Учебник/Под ред. О.Э.Лейста
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
История политических и правовых учений:Учебник/Под ред. О.Э.Лейста Ч.2
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Политология М.Н. Марченко
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0
 

 
Сміт Ентоні Д. Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія. / Пер. з англійської. — К: "К.І.С.", 2004.
Cторінок: 1
Мова: Англійська
Рік видання: 0